Polityka Prywatności

Last updated: August 16st, 2023

Polityka prywatności

W PlumResearch, kwestia prywatności jest zawsze naszym priorytetem.

Szanujemy prywatność naszych klientów i dążymy do przejrzystości w zakresie sposobu wykorzystywania i ochrony danych osobowych naszych klientów.

Niniejsza Polityka Prywatności opisuje, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane, w tym dane osobowe, gdy korzystasz z aplikacji Altroo („Rozszerzenie”) lub odwiedzasz stronę Altroo.net („Strona internetowa”) – które łącznie określane są jako „Usługa”. Wszelkie odniesienia do „nas” w niniejszej Polityce Prywatności dotyczą Plum Research S.A. (spółka z siedzibą przy Al. Piastów 22, 71-064, Szczecin, Polska, Krajowy Rejestr Sądowy (KRS) nr: 0000696107; numer identyfikacji podatkowej (NIP): 8522635486), natomiast odniesienia do „Ciebie” dotyczą osób korzystających z Usługi.

Działamy jako administrator danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Usługi.

Niniejsza Polityka Prywatności zawiera również informacje o tym, jak wykorzystujemy pliki cookie podczas świadczenia Usługi.

 1. Jakie dane zbieramy?

  Kiedy korzystasz z Rozszerzenia, zbieramy następujące dane o Tobie (zakres danych zależy od Twojego korzystania z Usługi):

  • Dane techniczne, w tym informacje zbierane podczas korzystania z Rozszerzenia, takie jak adres IP Twojego urządzenia, przybliżona lokalizacja fizyczna Twojego urządzenia (pochodząca z adresu IP Twojego urządzenia), system operacyjny, informacje o przeglądarce
  • Inne dane, które mogłeś nam dobrowolnie przekazać, kontaktując się z nami.
 2. Jak zbieramy Twoje dane?

  Dane, które zbieramy, pochodzą głównie od Ciebie. Przetwarzamy Twoje dane, gdy korzystasz z Usługi, wypełniasz formularz kontaktowy wsparcia lub gdy komunikujesz się z nami w inny sposób.

 3. W jakim celu i na jakiej podstawie prawnej wykorzystujemy Twoje dane?

  Wykorzystujemy Twoje dane w następujących celach:

  • w celu realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów – w szczególności prowadzenia naszej działalności, analizowania i doskonalenia naszej Usługi i świadczonych przez nas usług, kontaktowania się z Tobą (np. odpowiadając na Twoje pytania zadane za pośrednictwem formularza kontaktowego), umożliwienia korzystania z Usługi, w tym jej systemu kont, a także ustalania, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych;
  • na podstawie Twojej wcześniejszej, wyraźnej zgody – w szczególności w odniesieniu do automatycznego przetwarzania Twojej historii przeglądania, logowania się do Usługi za pomocą dostawcy usług stron trzecich, wysyłania Ci newsletterów lub umożliwienia uczestnictwa w naszych badaniach lub konkursach.

  Przechowujemy Twoje dane osobowe przez okres niezbędny do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane, wypełnienia naszych zobowiązań umownych lub prawnych, lub egzekwowania naszych praw. Z tego powodu okres przechowywania zależy od rodzaju informacji i celów przetwarzania.

  Przechowujemy dane przetwarzane na podstawie Twojej zgody do momentu jej wycofania, chyba że mamy inną podstawę prawną do takiego przetwarzania. W celu świadczenia naszych usług związanych z Usługą możemy przekazywać Twoje dane poza Europejski Obszar Gospodarczy. W takim przypadku stosujemy odpowiednie zabezpieczenia, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w celu zapewnienia ochrony Twoich danych osobowych.

  Możemy udostępniać Twoje dane podmiotom świadczącym usługi outsourcingowe (takie jak usługi informatyczne, hostingowe, prawne), a także podmiotom współpracującym z nami w celu opracowania i utrzymania Usługi.

  Ponadto informujemy, że możemy udostępniać anonimowe (nie umożliwiające identyfikacji) dane w formie zbiorczej naszym klientom lub partnerom. Oznacza to, że te podmioty otrzymują dane dotyczące grup użytkowników i nie mogą zidentyfikować Ciebie w szczególności na podstawie twoich danych.

 4. Jak chronimy Twoje dane?

  Stosujemy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić trwałą poufność, integralność i odporność naszych systemów i usług przetwarzania danych. Należą do nich między innymi: używanie haseł, szyfrowanie, ograniczanie dostępu naszego personelu do danych osobowych, środki zabezpieczeń fizycznych oraz przesyłanie danych za pomocą szyfrowanego połączenia (SSL).

 5. Jakie są Twoje prawa w zakresie ochrony danych?

  Masz prawo żądać od nas dostępu do przetwarzanych przez nas Twoich danych osobowych. Możesz poprosić o sprostowanie lub uaktualnienie swoich informacji. Możesz również żądać usunięcia swoich danych osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania w określonych warunkach; masz także prawo sprzeciwić się dalszemu przetwarzaniu.

  W pewnych sytuacjach możesz również skorzystać z prawa do przenoszenia danych, tj. prawa do otrzymania swoich danych osobowych w strukturalnym, powszechnie używanym formacie, który można odczytać maszynowo, oraz do żądania od nas przekazania tych danych innemu administratorowi.

  W przypadku przetwarzania Twoich danych osobowych na podstawie Twojej zgody masz prawo wycofać taką zgodę w dowolnym momencie, chociaż wycofanie zgody nie wpłynie na przetwarzanie, które już miało miejsce.

  Masz prawo do złożenia skargi do krajowego organu ochrony danych w UE/EOG. Dane kontaktowe znajdziesz tutaj: https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en Jeśli chciałbyś skorzystać z któregokolwiek z tych praw, skontaktuj się z nami.

 6. Skontaktuj się z nami

  Jeśli masz pytania dotyczące przetwarzania Twoich danych lub chciałbyś skorzystać z przysługujących Ci praw, skontaktuj się z nami pod adresem e-mail gdpr@altroo.net lub pod adresem naszego biura: Al. Piastów 22, 71-064 Szczecin, Polska.

  Możemy aktualizować niniejszą Politykę Prywatności od czasu do czasu, na przykład w związku ze zmianami w naszej działalności lub gdy jesteśmy zobowiązani do tego na mocy obowiązujących przepisów.